Podmínky ubytování

PODMÍNKY (p2_2017) PLATNÉ OD 3.12.2017 pro pobyt v Hotelu pro kočky Kozmice “ Hotel PAULA **** “ (dále jen Provozovatel)

  1. Kočky musí být v dobrém zdravotním stavu.

  1. Pro ubytování kočky, která v období šesti měsíců před počátkem ubytování absolvovala lékařský zákrok nebo byla léčena či sledována veterinárním lékařem je požadováno potvrzení veterinárního lékaře, že je k pobytu v hotelu zdravotně způsobilá.

  1. Kočky musí být odčervené a mít z preventivních důvodů aktivní ochranu proti vnějším parazitům (klíšťatům a blechám).

  2. Kočky musí mít platné očkování, minimálně trojkombinaci: proti panleukopenii (kočičí mor), kočičímu herpesviru a kaliciviru (komplex kočičí rýmy). Toto očkování musí být provedeno nejméně 21 dnů před nástupem na ubytování. Platnost očkování musí být vyznačena veterinárním lékařem, který očkování prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu.U koček s přístupem do přírody vyžadujeme rovněž platné očkování proti vzteklině.
  3. Majitel je povinen předat na dobu ubytování koček jejich očkovací průkaz nebo pas.

  1. Nekastrovaný kocour starší osmi měsíců může být ubytován jen na základě individuální dohody.

  1. Ubytování je možné pouze na základě oboustranně podepsané „Dohody o pobytu v hotelu pro kočky“. V případě, že kočička při nástupu na ubytování nebude splňovat všechny náležitosti nebo vzniknou jakékoli pochybnosti o její způsobilosti k pobytu, vyhrazujeme si právo požadovat veterinární posudek, že kočička je pro pobyt v hotelu způsobilá nebo právo rezervaci pro pobyt v hotelu zrušit.

3.12.2017 Adéla Nováková

tel. +420 603 324 404, e-mail ad_novakova@centrum.cz

Hotel Paula Kozmice, ul. Hlavní 57/16, Kozmice u Hlučína, GPS: 49.912744, 18.156873

Comments are closed.