Ceny hotelu

Adéla Nováková, IČ 70847291: Hotel pro kočky Kozmice “ Hotel PAULA **** „

dále jen Provozovatel

CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2020 (c4_2020)

Níže uvedené služby je možné využít pouze na základě oboustranně podepsané „Dohody o pobytu v hotelu pro kočky“.

Základní ceny:

 • POKOJ PREMIUM: 250 Kč (kapacita hotelu: 5 pokojů)

 • POKOJ PREMIUM+ se střešním oknem: 300 Kč (kapacita hotelu: 1 pokoj)

 • DVOUPOKOJ KATEGORIE LUXUS: 450 Kč (kapacita hotelu: 1 pokoj)

 • IZOLAČNÍ MÍSTNOST: 350 Kč

Základní cena je cena za ubytování jedné kočky na jeden započatý den pobytu bez stravování (majitel přiveze vlastní krmení a misky) a bez kočičího záchodu (majitel přiveze záchod na který je kočička zvyklá a náplň dle délky pobytu).

Vše, na co je kočička zvyklá pomáhá její aklimatizaci. Proto použití vlastních misek a toalety doporučujeme.

Ceny za doplňkové služby:

 • druhá kočka stejného majitele na pokoji: +100Kč/započatý den

 • krmení zajištěné hotelem: + 50 Kč /započatý den

 • zapůjčení kočičího záchodu a zajištění náplně „bentonit“: +50 Kč/započatý den

 • zajištění přírodní náplně „bentonit“: + 30 Kč /započatý den

 • služby Péče+ zahrnující zajištění zvláštní péče dle požadavku majitele:

* venkovní procházka kočičky v postrojku: +100 Kč/započatý den

* podávání léků kočičce která je dle veterinárního lékaře způsobilá k pobytu: +100 Kč/započatý den

* jiná služba dle domluvy s majitelem: smluvní cena stanovená dohodou

 • ubytování/vyzvednutí kočky mimo otevírací dobu: +300 Kč

 • zajištění veterinárního ošetření v Hlučíně (přeprava a doprovod): +300 Kč

Závazná rezervace pobytu:

vzniká na základě uhrazení zálohy v individuálně stanovené výši.

Storno pobytu: je podmíněno úhradou storno poplatku ve výši dle níže uvedeného přehledu:

 • při stornu 60 dnů před datem nástupu je storno poplatek 25 % uhrazené rezervační zálohy

 • při stornu 30 dnů před datem nástupu je storno poplatek 50 % uhrazené rezervační zálohy

 • při stornu do 29 dnů před datem nástupu je storno poplatek 100 % uhrazené rezervační zálohy

Předčasné ukončení již nastoupeného pobytu:

v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně Provozovatele je zaplacená cena za ubytování nevratná.

Úhrada pobytu (doplatek):

v den nástupu na pobyt, po přejímce ubytovaného zvířete.

Nevyzvednutí zvířete bez dojednaného prodloužení pobytu:

v případě nevyzvednutí zvířete v dojednaném termínu je účtována smluvní pokuta 300 Kč za den připočtená ke sjednané ceně jednoho dne pobytu dle příslušné Dohody o pobytu v hotelu pro kočky“

Telefonní kontakt pro rezervaci: Adéla Nováková, +420 603 324 404

E-mail: ad_novakova@centrum.cz

Bankovní účet pro platby: 107-5427120207/0100 VS: dle vystavené faktury

31.12.2019 Adéla Nováková

Hotel Paula Kozmice, ul. Hlavní 57/16, Kozmice u Hlučína, GPS: 49.912744, 18.156873

Napsat komentář